Po każdym szkoleniu materiały dydaktyczne i certyfikaty.

Po każdym kursie jego uczestnicy otrzymują certyfikaty zaświadczające o udziale w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje zawodowe. Taki dokument zawiera również informacje o poziomie przeprowadzonego szkolenia i zagadnieniach, które zostały na nim omówione. W zależności od wybranego modelu współpracy i poziomu zaawansowania samego kursu zamieszczamy na certyfikacie informacje o ilości godzin spędzonych na zajęciach teoretycznych i praktycznych. Dokument certyfikujący może zostać również wystawiony dla placówki, w której odbywa się szkolenie.